رسیدگی به پوست و مو در بین بانوان در این روزها به یک ضرورت تبدیل شده است. افراد با توجه به بودجه و نوع پوستشان، انواع و اقسام فرآیندهای مراقبتی را انجام می دهند.یادگیری حرفه های این مجموعه نیز یکی از توجیح پذیر ترین رشته های مهارتی برای کسب درآمد عالی است.

مجموعه کتاب های رشته آرایش و پیرایش و مراقبت های زیبایی تالیف شده توسط بهترین مربیان کشور،...

رسیدگی به پوست و مو در بین بانوان در این روزها به یک ضرورت تبدیل شده است. افراد با توجه به بودجه و نوع پوستشان، انواع و اقسام فرآیندهای مراقبتی را انجام می دهند.یادگیری حرفه های این مجموعه نیز یکی از توجیح پذیر ترین رشته های مهارتی برای کسب درآمد عالی است.

مجموعه کتاب های رشته آرایش و پیرایش و مراقبت های زیبایی تالیف شده توسط بهترین مربیان کشور،توصیه شده به کارآموزان امتحانات آزمون فنی و حرفه ای مطابق با جدید ترین استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

بیشتر

کتاب آرایش و پیرایش 

لیست مقایسه محصولات

انصراف